BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK DÜNYA ÇAPINDA KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI SUNAN DEVRİMSEL YAKLAŞIM: Stem Cell Innovations

Sürekli gelişen ve teknolojik olarak ilerleyen dünyamızda eğitimden sanata, spordan tarıma kadar her alan ve sektörde devrimsel gelişmeler birbirini takip etmektedir. İnternet ve beraberindeki getirileri sayesinde bilim ve veriye özellikle de bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay olmuştur. Bütün sektörler artık bilimin ve teknolojinin nimetlerinden faydalanıp en ucuz, en kaliteli, en hızlı hizmeti insanların kullanımına sunmaktadır. Akıllı robotlar, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojiler artık insan iş gücü ve emeğinin yerine geçerken programlar, yazılımlar sayesinde çözülemeyen problemler çözümlenmekte, insanoğlunun yaşam kalitesi arttırmak için her alanda birçok çalışma yapılmaktadır. Binlerce yıllık insan tarihindeki en önemli alan ve endüstrinin başında sağlık sektörü gelmektedir.

Sağlık hem öncelikli hem de insan yaşamının en hayati yönüdür. Teknolojideki inanılmaz gelişmelere rağmen sağlık sorunları hiç azalmamakta hatta sanayi toplumu haline gelmenin bir faturası olarak hava kirliği başta olmak üzere eksoz gazları, zehirli atıklar, suni gübreler, organik olmayan yiyecekler, ozan tabakasının delinmesi gibi çevresel faktörlerden dolayı yüz milyonlarca insanın yaşam kalitesi düşmekte, amansız hastalıkların pençesinden kendilerini kurtaramamaktadırlar. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere hem uluslararası kurluşlar hem de devletler ve STK’lar birçok çalışma yürütmekte ama bu çabalar da yetersiz kalmaktadır. Ayrıca artan nüfusa paralel doktor, uzman hekim ve sağlık kuruluşu sayısı yeterli gelmemekte, sağlık hizmetlerinin zamanında yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Aslına bakılırsa mevcut tablo bahsettiği durumdan daha da kötü. Savaşlar, göçler, çevresel faktörler, doğanın bilinçsiz bir şekilde katledilmesi ile birlikte insanoğlunun doymak bilmeyen para hırsı yüzünden sahte ve hileli gıdalar, insanın sağlığını hiçe sayan hijyenden uzak bir ortamda üretilen yiyecekler yüzünden tıp dünyası hala yıllar önce çözülmesi gereken sağlık sorunlarını daha çözememekte. Maalesef WHO rakamlarına göre  bu dijitalleşen ve küreselleşen modern çağda maalesef bir milyardan fazla insan hala temel sağlık hizmetlerine tamamen erişememekte.

Yine istatistiklere bakıldığında her yıl, tahmini olarak 35 milyon insan, kalp hastalıkları, diyabet, kanser ve benzeri kronik hastalıklara yenik düşmektedir. Öte yandan, TB ve pnömoni gibi tedavi edilebilir bulaşıcı enfeksiyonlar yıllık bazda en az altı milyon insan hayatını kaybetmektedir. Sonuç olarak bu acı tabloyu incelediğimizde çok açık bir şekilde küresel sağlık sistemlerinde yeni bir yaklaşımın implantasyonuna ciddi ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu ise ileri teknolojik altyapı ile desteklenen bir tıbbi ekosistemin oluşturulmasıdır.

Kısaca sizlere açıklamaya çalıştığım gibi içinde bulunduğumuz dünya hem yenilikçi hem de ileri teknolojilerin kullanıldığı dijital çağını yaşamaktadır. Bu nedenle, kilit paydaşların teknolojinin beraberinde sunduğu fırsatları, sağlık sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara kalıcı bir çözümler bulmak için kullanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

İşte bu süreçte karşımıza çıkan Stem Cell Innovations projesi hem nesnelerin interneti (IoT) hem de blok zinciri teknolojisini kullanarak tıbbi hizmetler endüstrisinde yeni bir çığır açmayı hedeflemektedir. Burada asıl yapılacak şey, halihazırdaki sistemi değiştirmek yerine, kök hücre hizmetleri tamamlamak ve ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle bu alanı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Örneğin, bu çözüm Sanal Klinikler kurmak için yapay zeka ve blok zincirinin gücünü ve teknolojisini kullanabilecektir. Böylece Stem Cell Innovations sayesinde kök hücre tedavileri ve  tıbbi hizmetleri hastalara daha erişilebilir hale getirilebilecektir. Bu platform sayesinde hastaların düzenli olarak kliniklere gitmeleri gerek kalmayacaktır. Bunun yerine teşhis kayıtlarını yapay zeka ve blok zinciri tabanlı platformlara uzaktan yüklemek mümkün hale gelecektir.  Böylece bu platform ile tıbbi kurumların ağına erişim mümkün olacak ve tedavi ile ileri teşhis süreci büyük ölçüde daha hızlı hale gelecektir.

Yine bu platform  kapsamındaki sanal klinik doktorları, geleneksel hekimlerden farklı olarak,  dağıtılmış bir defter ve büyük veri analitiği ile desteklenecek yapay zeka teşhis sisteminin girişi sayesinde sağlık hizmetleri daha verimli bir şekilde sağlanabilecektir.  Bunlara ilaveten, sistem bir teşhisin doğruluğunu artıran çoklu sensörlerede  sahip olacaktır. Sonuç olarak, zaten sınırlı sayıdaki doktorların mevcut iş yükü azalacak ve onların zorlu sorunlarla başa çıkmaları daha mümkün hale gelecektir.

Bu süreçte Stem Cell Innovations projesinin adından da anlaşılacağı gibi, rejeneratif ilaçların maliyetini azaltmak amacıyla kök hücre tedavisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, çözüm olarak hücre bankası olarak bilinen kök hücrelerin depolanacağı bir depo kurmak da amaçlamaktadır. Eğer bir kişinin kronik bir rahatsızlığı veya ciddi bir sağlık problemi baş gösterirse, çözüm olarak sağlıklı kök hücreler Cell Bank’a çekilebilecek ve ilaç olarak kullanılabilecektir.  Ek olarak, proje kapsamında kök hücre üzerindeki klinik araştırmaya yönelik olarak bir birim tamamen görevlendilmiş olacaktır. Bu birimin birincil görevi ise kök hücre temelli ilaçların geliştirilmesi olacaktır.

Bu projenin tanıtım ve bounty yüzü olarak kurumsal bir şirket olan Bountyhive’ın seçilmesi bu platformun başarılı bir ICO dönemi geçireceğinin en önemli göstergesidir.

Bountyhive Kampanya Linki: https://bountyhive.io/browse/Stem%20Cell%20Innovations

ICO ve Token Bilgileri

  • Token Sembolü: SCC
  • Fiyatı: 0.14 $
  • Kabul edilen ödeme yöntemi: BTC, ETH, NEO
  • Toplam Arz: 5.000.000.000 SCC
  • Token Standart: NEO NEP-5 Token

Yol Haritası

Proje Ekibi

Faydalı Linkler

İnternet Sitesi: https://scia.io/

Teknik Rapor: https://scia.io/white_paper_v1.1.pdf

Özet Rapor: https://scia.io/one-page-whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/stemcellinnovations

Twitter: https://twitter.com/stemcellapp

Linkendin: https://www.linkedin.com/company/18561998/

Reddit: https://www.reddit.com/user/stemcellapp/comments/8cku36/stem_cell_innovations_logo/

Facebook: https://www.facebook.com/Stemcellapp/

Medium: https://medium.com/@stemcellapp

 

Bountyhive Kampanya Linki: https://bountyhive.io/browse/Stem%20Cell%20Innovations

Bountyhive Kullanıcı Adı: roadsafety

 

Did you like this?
Tip ico-Analist with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to ico-Analist

Scan to Donate Bitcoin to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to ico-Analist

Scan to Donate Bitcoin Cash to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to ico-Analist

Scan to Donate Ethereum to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to ico-Analist

Scan to Donate Litecoin to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to ico-Analist

Scan to Donate Monero to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to ico-Analist

Scan to Donate ZCash to ico-Analist
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:
Ethereum, ico

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir